Reklamační řád

Reklamační řád obchodní značky Díra®

Při převzetí je kupující povinen zboží zkontrolovat, že je v pořádku. V případě, že je zjištěna závada, je povinen prodávajícího neprodleně informovat a specifikovat zjištěné závady. Na závady zjištěné později již nemusí být brán zřetel.

PODMÍNKY:

 1. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Je nutné doručenou zásilku zkontrolovat, zda nejsou patrné známky poškození během přepravy. Pokud ano, zboží nelze převzít a je nutné kontaktovat prodejce. Pokud tak zákazník neučiní, na pozdější reklamace způsobené přepravou již nebude brán zřetel. Podpis o převzetí zásilky je brán jako souhlas, že zásilka je v pořádku a nepoškozená.
 2. Pokud je třeba uplatnit reklamaci, je nutné tak učinit na email info@diraoriginal.cz nebo zasláním na adresu Čebín 519, 664 23 Čebín.
 3. Při reklamaci je nutné doložit tyto informace: jméno kupujícího, adresu, telefon, email, číslo faktury a popis reklamované závady.
 4. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, bude vyřešena výměnou zboží, vrácením zaplacené kupní ceny na účet. Vzhledem k povaze zboží nelze provádět opravu. Vrácení uhrazené kupní ceny bude maximálně do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Lhůta na vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů od podání reklamace kupujícím, pokud není sjednána jiná dohoda.
 6. Náklady na doručení reklamovaného zboží nese kupující. Náklady na přepravu nového zboží v rámci reklamace ke kupujícímu nese prodávající.
   

Důvody neuznání reklamace:

 • Závada vznikla opotřebením, nevhodným skladováním nebo nesprávným užíváním
 • Je reklamována závada, kvůli které byla sjednána nižší cena
 • Závada se neprojevila
 • Nedodání požadovaných dokumentů potřebných k reklamaci

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím